Visie
 

Visie

In een school of een organisatie moeten mensen samenwerken. De interactie tussen de medewerkers is van essentieel belang. Daarnaast zijn er organisatiedoelen. EduMate werkt aan de verbinding van deze beide aspecten.

Veranderingsprocessen hebben pas een kans van slagen, als er draagvlak, betrokkenheid en interactie aanwezig is.

Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is dat er binnen een organisatie een klimaat heerst waarin naar mensen wordt geluisterd en mensen zich gehoord voelen. Dan pas kan er sprake zijn van interactie, kunnen er veranderingsprocessen op gang komen en de organisatiedoelen bereikt worden.

Onze kernkwaliteiten zijn:

  • Deskundig
  • Onafhankelijk en authentiek
  • Oplossingsgericht
  • Resultaatgericht
  • Pragmatisch