Diensten
 

Specifiek producten- en dienstenpakket

EduMate kan op een aantal terreinen vragen van scholen en/of besturen beantwoorden. Deze zijn te onderscheiden naar een drietal niveaus:

  • school- en organisatie niveau,
  • het niveau van (management)teams 
  • individueel niveau.

School- en organisatie niveau

Wanneer er op een school of binnen een organisatie veranderingen plaats moeten vinden, richten we ons met onze aanpak op het creëren van draagvlak. Daarnaast is het gevoel van een gezamenlijke verantwoordelijkheid belangrijk om de doelen van de school of organisatie te bereiken.

EduMate is gespecialiseerd in interim-management voor scholen.

Op organisatie niveau bieden wij de volgende diensten aan:

Team niveau

Voor (school)teams verzorgen wij studiedagen en/of workshops op maat. Na een intake-gesprek doen wij u een voorstel over het programma en de te behalen doelstellingen.

Naast ééndaagse studiedagen kunnen we ook een langer durend traject m.b.t. een verandering of innovatie verzorgen.

Individueel niveau

Individuele trajecten kunnen veelal benoemd worden als coachings-trajecten. Dit kunnen wij verzorgen voor het management (bijvoorbeeld startende directeuren of directeuren met een specifieke hulpvraag), maar ook voor leerkrachten of andere functionarissen binnen de school. Wij hebben veel ervaring met het begeleiden van op een school werkzame medewerkers.

Tijdens onze begeleiding en coaching  worden mensen zich bewust van hun eigen handelen en kunnen daardoor effectiever functioneren. Onze aanpak op individueel niveau is erop gericht dat mensen hun eigen visie, doelen en werkwijze helder krijgen.

Managementcoaching