Interim-Management

 

Interim-management

Inhoud

EduMate kan om verschillende redenen en op diverse terreinen ingezet worden als interim-management. De dienstverlening bestaat uit interim-management op school of bovenschools niveau,  consultancy opdrachten, vervanging tijdens verlof van het management en/of tijdelijke capaciteitsuitbreiding.

Interim werkzaamheden kunnen op diverse type scholen uitgevoerd worden: primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar- en hoger beroepsonderwijs. Dit kan op diverse niveaus binnen de organisatie: directie-, sector- of afdelingsniveau, of voor specifieke taakgebieden, zoals interne begeleiding of personeelsbeleid.

Op basis van een zorgvuldig intakegesprek formuleren we de opdracht, zodat voor alle partijen de doelstellingen en resultaten helder zijn verwoord.

Interim-management kan bijvoorbeeld ingezet worden bij:

  • Tijdelijke afwezigheid van de directie,
  • Ingrijpende veranderingen binnen de organisatie (fusies, reorganisaties, visie-bepaling),
  • Verbetertrajecten na een onvoldoende beoordeling door de inspectie,
  • Crisissituaties
  • Schaduwmanagement.

Duur

Afhankelijk van de opdracht.