Organisatieadvies

 

Organisatieadvies

Inhoud

Wanneer het leerlingaantal en daarmee samenhangend het aantal personeelsleden van een school groeit, moet de aansturing door het management veranderen. Door onze ervaring hiermee kunnen we een passende organisatiestructuur realiseren.

Het inrichten van een andere organisatiestructuur kan ook ontstaan door een veranderende besturingsfilosofie, of het instellen van bovenschools management. Hierdoor ontstaat  een verschuiving in rollen, taken en verantwoordelijkheden. 

EduMate levert een onafhankelijk en deskundig advies met betrekking tot het vaststellen en oplossen van organisatieproblemen. Tevens kunnen wij assisteren bij het implementeren van de voorgestelde oplossingen.

Kenmerken:

  • kort en tijdelijk karakter
  • objectief onderzoek van `buiten´ naar `binnen´ kijkend
  • onafhankelijke positie ten opzichte van hiërarchie

Duur

Afhankelijk van de probleemstelling.